................................

بازی های آنلاين

پرتاب كفش به بوش ، يكی‌از جذاب ترين بازی های آنلاين برای شما دوستان عزيز
................................

آموزش كوتاه اين بازی آنلاين

شما ابتدا بر روی اين كفش  كه نوشته شده
Play كليك كنيد ، سپس كفش خود را با چپ كليك پرتاب كنيد

برای برداشتن دو كفش ديگر جهت پرتاب ، از روی كيبورد خود كليك
Spase را فشار دهيد

كليك دراز كه در كنار دكمه
Alt قرار دارد Spase نام دارد

پس از اتمام بازی بر روی دكمه
Try Again كليك كنيد و از اول بازی كنيد

................................

بازگشت به صفحه اصلی بازی های آنلاين


 صفحه اصلی بازی آنلاين

...........................

بازی آنلاين _ تصادفی

ليست بازی ها

...........................

تبليغات......................

كدهای مربوط به بازی آنلاين......................

آمار سايت