تبليغات
موضوعات


اطلاعات
  

"زندگي تكثير ثروتی است كه نامش محبت است"

 
كد جديد جاوا
دسته:كد های متفرقه وبلاگ

 

برای استفاده از اين شكل ، ابتدا اين كد را در ابتداي قالب تان كپي كنيد  

وارد ويرايش قالب شويد و در بالای بالای قالب كد زير را قرار دهيد

 خدمات وبلاگ نويسان جوان    www.bahar-20.comو سپس اين كد را هم در پايين ويرايش قالب در اخر قالب كپي كنيد و ثبت و باز سازی را فشار دهيد.....................................................

برای استفاده از
اين شكل ، ابتدا اين كد را در ابتداي قالب تان كپي كنيد

وارد ويرايش قالب شويد و در بالای بالای قالب كد زير را قرار دهيد

خدمات وبلاگ نويسان جوان    www.bahar-20.com و سپس اين كد را هم در پايين ويرايش قالب در اخر قالب كپي كنيد و ثبت و باز سازی را فشار دهيد.....................................................

برای استفاده از
اين شكل ، ابتدا اين كد را در ابتداي قالب تان كپي كنيد

وارد ويرايش قالب شويد و در بالای بالای قالب كد زير را قرار دهيد

خدمات وبلاگ نويسان جوان    www.bahar-20.com 

 


 و سپس اين كد را هم در پايين ويرايش قالب در اخر قالب كپي كنيد و ثبت و باز سازی را فشار دهيد.....................................................

برای استفاده از
اين شكل ، ابتدا اين كد را در ابتداي قالب تان كپي كنيد  

وارد ويرايش قالب شويد و در بالای بالای قالب كد زير را قرار دهيد

خدمات وبلاگ نويسان جوان    www.bahar-20.com و سپس اين كد را هم در پايين ويرايش قالب در اخر قالب كپي كنيد و ثبت و باز سازی را فشار دهيد.....................................................

برای استفاده از
اين شكل ، ابتدا اين كد را در ابتداي قالب تان كپي كنيد

وارد ويرايش قالب شويد و در بالای بالای قالب كد زير را قرار دهيد

خدمات وبلاگ نويسان جوان    www.bahar-20.com و سپس اين كد را هم در پايين ويرايش قالب در اخر قالب كپي كنيد و ثبت و باز سازی را فشار دهيد.....................................................

برای استفاده از
اين شكل ، ابتدا اين كد را در ابتداي قالب تان كپي كنيد

وارد ويرايش قالب شويد و در بالای بالای قالب كد زير را قرار دهيد

خدمات وبلاگ نويسان جوان    www.bahar-20.com و سپس اين كد را هم در پايين ويرايش قالب در اخر قالب كپي كنيد و ثبت و باز سازی را فشار دهيد.....................................................

 

اولين نيستيم ..!! اما بهترينيم ...!!

 

تبليغات

 

 

 

اولين نيستيم ...!! اما بهترينيم ...!

بهاربيستمجید در سايت بهار-بيست دات كام    مطالب قبلیصفحه های ديگر

تبليغات


موضوعات


بخش اصلی سایت
آمارتبلیغاتبهاربيست